Vytvořte fakturu

TERLAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Obchodní název TERLAN
Stav Zničeno
IČO 31367321
TIN 2020344117
Datum vytvoření 17 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERLAN
Košická 56
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 24 654 €
Vlastní kapitál -79 059 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255563306
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,654
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,700
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,700
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,700
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,954
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,439
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,929
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,929
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ -1,490
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,062
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 13
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,049
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,453
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,453
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,654
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,539
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 508
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 508
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -86,206
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,540
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -91,746
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,965
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 93,323
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,111
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,111
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,583
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 490
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,139
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,377
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,228
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,228
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 06.07.2016
 • IČO :31367321 TIN: 2020344117
 • Sídlo: TERLAN, Košická 56, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2016Zrušené obchodné meno:
   TERLAN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 09
   21.12.2001Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 09
   17.02.1994Nové obchodné meno:
   TERLAN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným