Vytvořte fakturu

AM Sudop - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název AM Sudop
IČO 31367402
TIN 2020353082
DIČ SK2020353082
Datum vytvoření 15 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AM Sudop
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 580 €
Zisk 66 100 €
Kapitál 99 184 €
Vlastní kapitál 71 783 €
Kontaktní informace
Email amsudop@slovanet.sk
Telefon(y) 0262520920, 0262520921, 0262520922, 0905322516, 0905844599, 062520920
Mobile(y) +421905844599
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,749
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,749
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,432
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,291
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 316
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 98,656
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 138,181
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 122,724
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 64,994
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 20,259
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -35,269
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 66,100
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,457
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,436
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,702
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 247
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,734
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 753
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 21
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 105,580
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 105,580
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,521
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,233
C. Služby (účtová skupina 51) 6,913
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,040
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 430
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,303
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 602
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 85,059
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 97,434
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 321
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 272
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -314
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 84,745
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 18,645
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 66,100
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016