Vytvořte fakturu

SAYA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAYA
IČO 31367437
TIN 2020333645
DIČ SK2020333645
Datum vytvoření 18 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAYA
Hruškova 17
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 327 811 €
Zisk 1 772 €
Kapitál 52 216 €
Vlastní kapitál 27 314 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905620667
Fax(y) 0254435895
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,087
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 36,628
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,054
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 271
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,075
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 50,087
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,086
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 514
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,160
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,772
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,001
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 768
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 28
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,766
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,095
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 832
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,229
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,439
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 327,811
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 326,843
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 968
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 323,061
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,701
C. Služby (účtová skupina 51) 303,513
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,326
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 421
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,100
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,750
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,629
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,019
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 1,282
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 666
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,018
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,732
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367437 TIN: 2020333645 DIČ: SK2020333645
 • Sídlo: SAYA, Hruškova 17, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava 18.02.1994
  Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava 18.02.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrea Fratričová 3 320 € (50%) Chorvátska 8 Bratislava
  Silvia Gažová 3 320 € (50%) Hrušková 17 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1994
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1994
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   19.03.2002Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovatov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie v oblasti obchodu a služieb
   cestovná agentúra
   predaj leteniek
   18.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   cestovná kancelária
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovatov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie v oblasi obchodu
   sprostredkovnie v oblasti služieb
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   12.10.1994Noví spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava
   18.02.1994Nové obchodné meno:
   SAYA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hruškova 17 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   cestovná kancelária
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovatov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie v oblasi obchodu
   sprostredkovnie v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava