Vytvořte fakturu

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Obchodní název KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY
IČO 31367445
TIN 2020319884
DIČ SK2020319884
Datum vytvoření 18 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY
Gagarinova 7/C
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 748 092 €
Zisk 71 630 €
Kapitál 1 462 770 €
Vlastní kapitál 283 174 €
Kontaktní informace
Email ksb@ksb.sk
Telefon(y) 0243333916
Fax(y) 0243337444
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,599,256
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,672
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 60,672
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,672
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,514,038
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 104,203
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 104,203
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,032,112
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,021,603
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,021,603
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,018
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 491
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 377,723
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,673
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 375,050
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,546
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,236
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,310
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,599,256
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 340,805
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 53,293
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 53,293
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 182,688
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 182,688
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,630
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,258,451
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 43,842
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -1,670
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 45,512
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,214,609
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 970,971
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 970,971
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 124,286
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,821
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,414
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,117
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,748,092
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,275,871
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 466,246
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,975
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,635,799
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,142,109
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,768
D. Služby (účtová skupina 51) 926,295
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 454,797
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 337,342
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 110,428
4. Sociální náklady (527, 528) 7,027
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,925
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,498
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,498
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,407
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,293
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 624,945
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 285
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 129
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 129
XII. Kurzové zisky (663) 156
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,932
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,279
2. Ostatní náklady (562A) 6,279
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 270
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,383
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,647
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,646
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,016
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,591
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 11,425
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,630
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016
 • IČO :31367445 TIN: 2020319884 DIČ: SK2020319884
 • Sídlo: KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, Gagarinova 7/C, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mário Veneni J. Bottu 2758/76 Trnava 01.06.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  KSB Aktiengesellschaft 33 194 € (100%) d-67225 Frankenthal Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.02.2016Nové predmety činnosti:
   montáž rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,
   05.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Mário Veneni J. Bottu 2758/76 Trnava Vznik funkcie: 01.06.2012
   01.03.2007Nové sidlo:
   Gagarinova 7/C Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein--Strasse 9 d-67225 Frankenthal Spolková republika Nemecko
   23.01.2004Nové obchodné meno:
   KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
   11.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.02.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   obchodná činnosť s výrobnými strojmi a zariadeniami v rozsahu voľnej živnosti