Vytvořte fakturu

S PoweR export - import - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S PoweR export - import
IČO 31367551
TIN 2020353038
DIČ SK2020353038
Datum vytvoření 24 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S PoweR export - import
Pečnianska 31
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 340 197 €
Zisk 163 842 €
Kapitál 804 560 €
Vlastní kapitál 570 262 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268202400, 0484123060, 0484156074, 0484156075, 0840840129
Fax(y) 0268202401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,070,172
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,324
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,324
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,324
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,839
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 538,619
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 213
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 538,406
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 246,931
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 246,931
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,931
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 200,031
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 200,031
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 78,258
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,573
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64,685
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,009
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,009
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,070,172
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,102
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 522,003
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 522,003
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 163,842
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,060
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,840
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 334,397
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,890
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,890
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,088
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,439
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,724
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,256
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,823
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,823
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,333,823
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,340,197
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 630,116
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 697,646
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,061
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,374
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,123,819
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 401,763
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 342,103
D. Služby (účtová skupina 51) 116,883
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 228,766
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 177,081
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,633
4. Sociální náklady (527, 528) 5,052
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,751
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,333
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,333
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,183
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,403
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 216,378
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 473,074
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,429
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 1,380
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,688
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 75
2. Ostatní náklady (562A) 75
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,159
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,454
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,259
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 213,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 49,277
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 49,277
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 163,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367551 TIN: 2020353038 DIČ: SK2020353038
 • Sídlo: S PoweR export - import, Pečnianska 31, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01 24.02.1994
  Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08 24.02.1994
  Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01 24.02.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Vrábeľ 3 751 € (22.6%) Gercenová 3 Bratislava 851 01
  Ing. Ivan Dzurek 3 718 € (22.4%) Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
  Ing. Alexander Koreň 3 751 € (22.6%) Komenského 19 Modra 900 01
  Ing. František Maslen 3 718 € (22.4%) Ostrý Grúň 966 77
  Ing. František Zúbek 1 660 € (10%) Pečnianska 31 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.05.2011Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   22.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.02.1994
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.02.1994
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 24.02.1994
   21.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   16.12.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   montáž akumulátorových článkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   15.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovnie obchodu
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Beskydská 10 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   S PoweR export - import, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovnie obchodu
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Beskydská 10 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01