Vytvořte fakturu

KAPPA TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KAPPA TRADE
IČO 31367577
TIN 2020315495
DIČ SK2020315495
Datum vytvoření 01 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAPPA TRADE
Prievozská 38
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 176 218 €
Zisk -19 165 €
Kapitál 1 273 958 €
Vlastní kapitál 44 442 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.kappatrade.sk
Telefon(y) +421253417426, +421253417429
Fax(y) 0253417456
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,028,264
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 891,040
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 137,224
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 219,544
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 194,561
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,637
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,194
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,247,808
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,276
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 37,138
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,165
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,222,532
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,017
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 312,551
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 271,190
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,979
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,588
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,794
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,293
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 381
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 889,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 176,218
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,611
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 166,330
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,277
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 189,327
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 4,377
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 40,379
C. Služby (účtová skupina 51) 25,026
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 72,037
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,283
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,545
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -419
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,099
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,109
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,159
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,056
M. Úrokové náklady (562) 5,764
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 292
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,056
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,165
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,165
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367577 TIN: 2020315495 DIČ: SK2020315495
 • Sídlo: KAPPA TRADE, Prievozská 38, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava 05.12.1997
  JUDr. Juraj Trokan Vajanského 10 Trnava 917 00 16.12.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mina Livsmedel, s. r. o. 6 639 € (100%) Trnava 917 00
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.04.2004Noví spoločníci:
   Mina Livsmedel, s. r. o. IČO: 36 231 487 Hlavná č. 31 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Juraj Trokan Vajanského 10 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 16.12.2003
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava Vznik funkcie: 05.12.1997
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   04.12.2001Noví spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   03.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Hodál Jasovská 12 Bratislava
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   29.09.1998Nové sidlo:
   Prievozská 38 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   28.09.1998Zrušené sidlo:
   Krásna 29 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   15.12.1997Noví spoločníci:
   Vladimír Hodál Jasovská 12 Bratislava
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Štefan Barták Gajova 11 Bratislava
   Dušan Krajči Karloveská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.02.1997Nové obchodné meno:
   KAPPA TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krásna 29 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dušan Krajči Karloveská 12 Bratislava
   12.02.1997Zrušené obchodné meno:
   J. W. TRADE, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajzova 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Weigl Křoví 69 Žďár nad Sázavou Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Krúg Mierová 1430/45 Galanta
   25.11.1994Nové obchodné meno:
   J. W. TRADE, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Štefan Barták Gajova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Krúg Mierová 1430/45 Galanta
   24.11.1994Zrušené obchodné meno:
   SONEX SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   SONEX SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bajzova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Weigl Křoví 69 Žďár nad Sázavou Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerogij Barták Bajzová 5 Bratislava