Vytvořte fakturu

TUMA - P0L - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TUMA - P0L
IČO 31367585
TIN 2020353071
Datum vytvoření 28 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TUMA - P0L
Budatínska 73
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 826 €
Zisk 1 713 €
Kapitál 6 988 €
Vlastní kapitál 5 932 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254414444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,728
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,728
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,038
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,038
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 877
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 877
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 877
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,813
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,785
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,728
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,644
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -708
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -708
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,713
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,084
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 28
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,056
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 181
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 167
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 228
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,826
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,826
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,247
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,579
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,479
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,068
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,549
D. Služby (účtová skupina 51) 6,741
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,094
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,279
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 802
4. Sociální náklady (527, 528) 13
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,347
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,468
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 154
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -154
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,193
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,713
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367585 TIN: 2020353071
 • Sídlo: TUMA - P0L, Budatínska 73, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava 851 06 17.08.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Tuška 3 319 € (50%) Budatínska 73 Bratislava 851 06
  Ryszard Lasyk 3 319 € (50%) Zakopané 345 00 Poľsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava 851 06
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   TUMA - P0L, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava