Vytvořte fakturu

INPACE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INPACE
IČO 31367607
TIN 2020896603
DIČ SK2020896603
Datum vytvoření 17 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INPACE
Janka Alexyho 9
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 948 €
Zisk 3 407 €
Kapitál 18 129 €
Vlastní kapitál 68 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903407911, +421903240911
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,860
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,301
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,347
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,860
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,474
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,206
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -14,443
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,407
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,386
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 419
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,967
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 571
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,725
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,671
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 40,948
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 109
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 40,590
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 249
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,220
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 48
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,038
C. Služby (účtová skupina 51) 24,612
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,789
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 460
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,728
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,001
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,646
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,239
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,407
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015