Vytvořte fakturu

E-BA tpz - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E-BA tpz
IČO 31367712
TIN 2020318212
DIČ SK2020318212
Datum vytvoření 28 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-BA tpz
Votrubova 11
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 883 412 €
Zisk 12 230 €
Kapitál 4 097 856 €
Vlastní kapitál 730 791 €
Kontaktní informace
Email info@e-ba.sk
webové stránky http://www.e-ba.sk
Telefon(y) +421253412281
Fax(y) 0253412492
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,761,686
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 200,615
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 200,615
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 49,136
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,479
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 150,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,560,691
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,597,949
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,597,949
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,751,863
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,624,190
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,624,190
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 127,516
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 210,879
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 206,740
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,139
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 380
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 380
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,761,686
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 743,022
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 540,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 540,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,099
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,099
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 154,693
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 251,291
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -96,598
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,230
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,664
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,410,399
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,163
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,409,077
12. Odložený daňový závazek (481A) 159
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,602,112
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,585,031
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,585,031
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,213
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,971
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,897
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,153
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,883,007
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,883,412
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,605,711
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 277,296
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 405
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,842,523
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,315,225
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,743
D. Služby (účtová skupina 51) 398,418
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,008
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,627
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,115
4. Sociální náklady (527, 528) 266
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 144
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,644
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,644
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 22,588
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,753
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,889
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 147,621
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 83
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,691
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,322
2. Ostatní náklady (562A) 16,322
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 369
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,607
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,282
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,052
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,861
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,191
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367712 TIN: 2020318212 DIČ: SK2020318212
 • Sídlo: E-BA tpz, Votrubova 11, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09 27.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Karin Urbanová 540 000 € (100%) Votrubova 11 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.12.2013
   23.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.02.1994
   25.07.2005Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.02.1994
   24.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Erbe Elektromedizin Ges.m.b.H. Jurekgasse 1 Wien Rakúsko
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   11.03.2005Nové obchodné meno:
   E-BA tpz, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Erbe Elektromedizin Ges.m.b.H. Jurekgasse 1 Wien Rakúsko
   10.03.2005Zrušené obchodné meno:
   ERBE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ERBE Elektromedizinische Vertriebsgesellschaft m.b.H. Geschäftsstelle Wien - Osteuropa Jurkekgasse 1/I/4 Wien Rakúsko
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   ERBE Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovnie medicínskych a medicínskotechnických prístrojov, zariadení ako aj spotrebného tovaru príslušenstva, jednotlivých častí a náhradných súčiastok v rozsahu voľnej živnosti
   oprava a servis elektrických strojov a prístrojov súvisiacich s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   ERBE Elektromedizinische Vertriebsgesellschaft m.b.H. Geschäftsstelle Wien - Osteuropa Jurkekgasse 1/I/4 Wien Rakúsko
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava