Vytvořte fakturu

TERMODOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TERMODOM
IČO 31367771
TIN 2020313999
DIČ SK2020313999
Datum vytvoření 02 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMODOM
Trenčianska 28
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 353 €
Zisk 11 311 €
Kapitál 68 771 €
Vlastní kapitál 13 911 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903208174, +421903708768
Fax(y) 0253416278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,721
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 42,476
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,854
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 84,721
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,221
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 15,893
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,239
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,861
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,311
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,500
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,714
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 57,786
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,021
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,934
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,231
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 71,353
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 64,603
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,750
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 57,769
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 13,773
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,035
C. Služby (účtová skupina 51) 11,193
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,677
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,625
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,584
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,602
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,314
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,314
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,313
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,271
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015