Vytvořte fakturu

MOSTRO SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MOSTRO SLOVAKIA
IČO 31367861
TIN 2020344095
DIČ SK2020344095
Datum vytvoření 03 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSTRO SLOVAKIA
Rosinská 4
01008
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 283 043 €
Zisk -132 461 €
Kapitál 2 649 920 €
Vlastní kapitál 2 022 647 €
Kontaktní informace
Email slovensko@mpowergroup.eu
Telefon(y) 0373141120, 0902174274
Mobile(y) 0902174274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 46,779
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 46,779
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 303,405
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 230,071
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,197
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 350,184
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -204,497
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 600,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 600,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 174,450
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -847,150
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -132,461
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 554,681
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 358,590
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 195,358
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 183,756
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,393
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,209
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 733
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 283,043
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 45,346
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 221,601
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,096
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 356,745
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 36,044
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,346
C. Služby (účtová skupina 51) 77,148
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 151,626
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 333
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 79,230
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -73,702
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 141,409
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 39,009
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 36,765
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 2,217
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 26
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 95,662
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 44,945
M. Úrokové náklady (562) 11,432
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) -1,200
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 40,485
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56,653
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -130,355
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,106
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -132,461
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367861 TIN: 2020344095 DIČ: SK2020344095
 • Sídlo: MOSTRO SLOVAKIA, Rosinská 4, 01008, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Březen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2003Nové sidlo:
   Rosinská 4 Žilina 010 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tomáš Košík Cintorínska 41/7 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 01.07.2003
   31.07.2003Zrušené sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 826 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Repa Romanova 19 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2003
   06.05.2002Nové sidlo:
   Drieňova 7 Bratislava 826 55
   Noví spoločníci:
   MOSTRO, a.s IČO: 49 240 013 Komořanská 1900/63 Praha 4 143 14 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Repa Romanova 19 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2003
   05.05.2002Zrušené sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniakova 11 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   02.10.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba a periodické skúšky priemyselných armatúr, vrátane skúšok pevnosti, tesnosti a životnosti s vylúčením skúšobníctva
   15.04.1996Nové sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   14.04.1996Zrušené sidlo:
   Kremeľská 24 Bratislava 841 05
   05.04.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Briatka Súmračná 13 Bratislava
   03.03.1994Nové obchodné meno:
   MOSTRO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 24 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   MOSTRO, a.s Komořanská 326 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Briatka Súmračná 13 Bratislava
   Ing. Ľudovít Drus Rovniakova 11 Bratislava