Vytvořte fakturu

GEOTEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEOTEAM
IČO 31367917
TIN 2020302295
DIČ SK2020302295
Datum vytvoření 07 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOTEAM
Gunduličova 1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 551 387 €
Zisk -48 763 €
Kapitál 236 836 €
Vlastní kapitál 118 566 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254777980
Fax(y) 0254434820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 186,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,602
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,602
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,225
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,833
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,585
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 93,435
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 93,435
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,209
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,511
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,511
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 108
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 590
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,941
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38,829
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,653
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 557
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,096
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 186,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,803
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,961
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,961
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 104,966
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 118,900
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,934
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,763
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,037
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,072
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,072
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 35,822
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 71,173
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,090
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,090
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,450
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,647
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,335
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,439
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 212
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,330
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,640
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 540,036
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 551,387
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 502,555
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,481
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,351
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 591,964
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 434,840
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,198
D. Služby (účtová skupina 51) 61,594
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 69,334
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 47,187
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,420
4. Sociální náklady (527, 528) 2,727
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,281
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,349
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,349
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 133
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,235
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,577
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,404
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 327
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 302
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,570
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,345
2. Ostatní náklady (562A) 3,345
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,039
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,186
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,243
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,820
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,943
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,943
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,763
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367917 TIN: 2020302295 DIČ: SK2020302295
 • Sídlo: GEOTEAM, Gunduličova 1, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 18.11.2005
  Bc. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 01.05.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miloslav Moravec 6 639 € (100%) Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2013Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   13.06.2012Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   04.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Bc. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.05.2012
   13.01.2011Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   01.12.2005Nové predmety činnosti:
   zhotovovanie www stránok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 18.11.2005
   30.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Moravcová Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   21.04.2004Nové sidlo:
   Gunduličova 1 Bratislava 811 05
   20.04.2004Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   21.07.2003Nové predmety činnosti:
   oprava geodetických a stavebných meracích prístrojov
   11.10.2000Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Moravcová Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   10.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Dugas Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   04.02.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   05.06.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie opráv geodetických prístrojov
   geodetické a kartografické práce
   prenájom geodetických prístrojov a pomôcok
   podnikateľské poradenstvo
   17.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Peter Dugas Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kevanová Bystrická 14 Bratislava
   09.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kevanová Bystrická 14 Bratislava
   08.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   GEOTEAM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie fotokopírovacích služieb
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava