Vytvořte fakturu

P.M.P. TLAČIAREŇ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P.M.P. TLAČIAREŇ
IČO 31367941
TIN 2020315473
DIČ SK2020315473
Datum vytvoření 07 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.M.P. TLAČIAREŇ
Hraničná 16
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 100 727 €
Zisk 83 200 €
Kapitál 658 109 €
Vlastní kapitál 43 416 €
Kontaktní informace
Email office@pmp.sk
Telefon(y) 0253411511, 0253637567, 0253411555
Mobile(y) 0908791621
Fax(y) 0253637567
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 731,707
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 334,456
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 334,456
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 334,456
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,825
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,901
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,901
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 315,449
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 308,374
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,374
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,075
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,475
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,575
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,900
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,426
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 27
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,399
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 731,707
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,617
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 19,863
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 780
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 23,307
2. Ostatní fondy (427, 42X) 23,307
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,504
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,504
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,200
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 605,090
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 242,843
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,212
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 239,631
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 355,443
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 125,079
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125,079
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,367
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,827
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,339
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,263
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 96,568
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,804
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,804
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,095,868
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,100,727
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 964,401
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 131,467
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,378
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,481
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 984,576
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 387,930
D. Služby (účtová skupina 51) 196,562
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 271,153
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 195,068
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 68,367
4. Sociální náklady (527, 528) 7,718
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,578
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 116,463
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 116,463
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,006
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,884
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 116,151
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 511,376
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,072
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 29,484
2. Ostatní náklady (562A) 29,484
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 588
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,071
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 86,080
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,200
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367941 TIN: 2020315473 DIČ: SK2020315473
 • Sídlo: P.M.P. TLAČIAREŇ, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01 07.03.1994
  Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok 19.12.2002
  Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava 19.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Pál 2 324 € (33.3%) Mýtna 5 Pezinok 902 01
  Vladimír Matúšek 2 324 € (33.3%) Cajlanská 84 Pezinok
  Ivan Páleník 2 324 € (33.3%) Sibírska 50 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.07.2003Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.03.1994
   Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok Vznik funkcie: 19.12.2002
   Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava Vznik funkcie: 19.12.2002
   13.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   24.10.2000Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   23.10.2000Zrušené sidlo:
   Seberiniho 45 Bratislava 821 03
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberiniho 45 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafickej výroby
   nákup a predaj tlačív a kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01