Vytvořte fakturu

MicroStep - Vox - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MicroStep - Vox
IČO 31368174
TIN 2020353137
DIČ SK2020353137
Datum vytvoření 10 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MicroStep - Vox
Černyševského 15
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 400 732 €
Zisk 3 823 €
Kapitál 139 104 €
Vlastní kapitál 117 984 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905756607
Mobile(y) 0905756607
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 152,414
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,011
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,011
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,011
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,727
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 34,888
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,888
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 72,854
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 72,854
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,582
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,985
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 98
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,887
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 676
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 676
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,414
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,807
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,475
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,475
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108,870
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 108,870
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,823
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,543
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,459
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,557
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 417
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,140
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,049
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,037
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,816
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,084
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 64
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 64
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 400,732
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 400,732
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 400,629
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 392,656
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 287,117
D. Služby (účtová skupina 51) 21,202
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,016
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,065
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,041
4. Sociální náklady (527, 528) 1,910
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,192
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,464
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,464
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 50
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,615
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,076
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,310
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 39
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 691
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 317
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 374
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -648
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,428
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,605
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,605
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368174 TIN: 2020353137 DIČ: SK2020353137
 • Sídlo: MicroStep - Vox, Černyševského 15, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01 16.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Mráz 1 328 € (20%) Černyševského 15 Bratislava 851 01
  MicroStep, spol. s r.o. 2 988 € (45%) Bratislava 831 03
  Micro Step - HDO s.r.o. 1 328 € (20%) Bratislava 821 01
  MicroStep - Energo, spol. s r.o. 996 € (15%) Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.2005Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01
   MicroStep - Energo, spol. s r.o. Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.07.1998
   15.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038 Galanta
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   19.10.1998Nové obchodné meno:
   MicroStep - Vox, spol.s r.o.
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Micro Step - HDO s.r.o. IČO: 31 341 624 Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038 Galanta
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   18.10.1998Zrušené obchodné meno:
   Vox Plus, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   10.03.1994Nové obchodné meno:
   Vox Plus, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 15 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava