Vytvořte fakturu

Anténa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Obchodní název Anténa
IČO 31368182
TIN 2020296630
DIČ SK2020296630
Datum vytvoření 01 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anténa
Banšelova 17
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 381 €
Zisk 6 669 €
Kapitál 187 393 €
Vlastní kapitál 189 763 €
Kontaktní informace
Email antena@stonline.sk
Telefon(y) 0243411911, 0243641881
Mobile(y) 0905928273
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 197,413
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 192,248
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 192,248
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,204
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,044
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,916
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,180
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,180
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -10
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -684
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -684
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 674
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,746
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,746
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 249
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 249
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,413
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,132
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 420,900
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 420,900
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 666
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -249,103
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -249,103
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,669
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 551
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 551
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -409
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -409
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17,730
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,730
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 39,242
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,381
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,949
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,432
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,629
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,013
D. Služby (účtová skupina 51) 4,732
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,232
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,568
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,568
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,084
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,752
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,204
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,629
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,669
Date of updating data: 07.12.2016
Date of updating data: 07.12.2016
 • IČO :31368182 TIN: 2020296630 DIČ: SK2020296630
 • Sídlo: Anténa, Banšelova 17, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Stichting Trans World Radio Europe 420 900 € (100%) Hilversum Gooiland
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Alan Plett Luhačovická 3674/27 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 01.09.2014
   Ing. Elena Kragelj Ondráčková Bartókova 4 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.10.2014
   17.07.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   06.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Beate Maria Kiebel Grenzgasse 14-18/48 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2014
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   15.11.1995Nové sidlo:
   Banšelova 17 Bratislava 821 04
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   Anténa, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry