Vytvořte fakturu

Anténa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Anténa
IČO 31368182
TIN 2020296630
DIČ SK2020296630
Datum vytvoření 01 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Anténa
Banšelova 17
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 265 €
Zisk -17 305 €
Kapitál 187 393 €
Vlastní kapitál 189 763 €
Kontaktní informace
Email antena@stonline.sk
Telefon(y) 0243411911, 0243641881
Mobile(y) 0905928273
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 209,147
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 201,816
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 201,816
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,204
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 134,612
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,080
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,180
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,180
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,801
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -439
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -439
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,240
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,099
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,099
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 251
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 251
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 209,147
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,463
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 420,900
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 420,900
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 666
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -231,798
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -231,798
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,305
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,944
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,044
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -978
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -978
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 430
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,510
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 900
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 900
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 34,740
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 11,580
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 23,160
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,178
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 39,265
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,178
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,087
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,449
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,668
D. Služby (účtová skupina 51) 7,121
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 430
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 430
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,311
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,671
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,671
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,248
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,184
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,389
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 162
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 162
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,345
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,305
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31368182 TIN: 2020296630 DIČ: SK2020296630
 • Sídlo: Anténa, Banšelova 17, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Elena Odráčková Bartókova 4 Bratislava 811 02 01.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Stichting Trans World Radio Europe 420 900 € (100%) Hilversum Gooiland
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Odráčková Bartókova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.10.2014
   06.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Daniel Alan Plett Rádiová 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.09.2014
   Beate Maria Kiebel Grenzgasse 14-18/48 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2014
   05.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Dagmar Gettlerová Kadnárova 43 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 01.08.2013
   23.08.2013Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Dagmar Gettlerová Kadnárova 43 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 01.08.2013
   22.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Vyhnánek - konateľ Výhonská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.03.1999
   08.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Vyhnánek - konateľ Výhonská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.03.1999
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Ľubomír Vyhnánek Výhonská 10 Bratislava
   08.12.2000Noví spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Ľubomír Vyhnánek Výhonská 10 Bratislava
   07.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01
   15.11.1995Nové sidlo:
   Banšelova 17 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   14.11.1995Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   Anténa, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   Noví spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01