Vytvořte fakturu

avior - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.10.2015
Basic information
Obchodní název avior
IČO 31368387
TIN 2020345844
DIČ SK2020345844
Datum vytvoření 14 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo avior
Križkova 6
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 137 €
Zisk 3 139 €
Kapitál 8 819 €
Vlastní kapitál -22 783 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0902873872, 0903744992
Mobile(y) +421903702090, +421903744992, +421903752552, 0902873872, 0903744992
Date of updating data: 12.10.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,040
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,369
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,664
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,040
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,644
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 647
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -30,069
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,139
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,684
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 25,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,684
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 164
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,520
Date of updating data: 12.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 24,137
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,016
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,121
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,927
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,097
C. Služby (účtová skupina 51) 9,266
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 240
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 39
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 285
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,210
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,653
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 111
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -111
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,099
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,139
Date of updating data: 12.10.2015
Date of updating data: 12.10.2015