Vytvořte fakturu

COMAG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMAG
IČO 31368506
TIN 2020292505
DIČ SK2020292505
Datum vytvoření 16 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMAG
Račianska 30/A
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 000 €
Zisk -18 995 €
Kapitál 45 109 €
Vlastní kapitál -260 712 €
Kontaktní informace
Email hegerova@domslov.sk
Telefon(y) 49212816
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,362
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 42,362
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,377
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,902
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 423
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 53,739
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -279,708
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 73,028
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 73,028
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 330
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -334,071
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,995
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 333,447
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 332,665
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,050
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,095
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,280
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 327,240
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 782
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,238
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65
C. Služby (účtová skupina 51) 6,592
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,763
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 290
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 528
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,238
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,343
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,798
M. Úrokové náklady (562) 2,691
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,797
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,035
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015