Vytvořte fakturu

SURFIN Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SURFIN Slovakia
IČO 31368549
TIN 2020333689
DIČ SK2020333689
Datum vytvoření 08 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SURFIN Slovakia
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 835 752 €
Zisk 40 432 €
Kapitál 526 385 €
Vlastní kapitál 75 530 €
Kontaktní informace
Email surfin@surfin.sk
webové stránky http://www.surfin.sk
Telefon(y) +421243411048, +421243411058, +421243423728, +421243643524, +421243643525
Fax(y) 0243643525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 475,335
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,459
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,459
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,459
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 469,374
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 59,941
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,941
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 385,247
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 384,947
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,947
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 300
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,186
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,462
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,724
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 502
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 502
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 475,335
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,434
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,807
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,807
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,432
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 392,901
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 47
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 47
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 390,189
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 220,008
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220,008
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 145,518
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,432
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,061
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,665
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,665
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 828,311
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 835,752
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 798,717
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,594
V. Aktivace (účtová skupina 62) 178
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,180
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 783,791
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 679,303
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,433
D. Služby (účtová skupina 51) 50,182
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,602
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,315
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,688
4. Sociální náklady (527, 528) 1,599
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 862
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,120
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,120
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,352
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 641
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,961
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,571
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 222
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 216
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -211
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,750
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,318
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,318
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,432
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368549 TIN: 2020333689 DIČ: SK2020333689
 • Sídlo: SURFIN Slovakia, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrea Pešadíková Jána Smreka 6168/9 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 24.09.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SURFIN s.r.o. 32 199 € (97%) Brno 625 00 Česká republika
  Zdeněk Plaček 996 € (3%) Lány 70 Brno 625 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Andrea Pešadíková Jána Smreka 6168/9 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hozová Jána Smreka 6168/9 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   06.12.2013Noví spoločníci:
   Zdeněk Plaček Lány 70 Brno 625 00 Česká republika
   05.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Štěpánka Netrhová Ledce 227 Plzeň Sever Česká republika
   16.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Andrea Hozová Jána Smreka 6168/9 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   15.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Pacák Vinohrady 18/486 Štýřice, Brno - střed 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.11.2011
   10.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Pacák Vinohrady 18/486 Štýřice, Brno - střed 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.11.2011
   09.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Kollár Lehotského 4 Bratislava 811 06
   13.12.2008Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   31.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   01.10.2005Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   06.04.2004Nové sidlo:
   Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   Štěpánka Netrhová Ledce 227 Plzeň Sever Česká republika
   05.04.2004Zrušené sidlo:
   Milana Pišúta 1 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   02.11.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Kollár Lehotského 4 Bratislava 811 06
   01.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Náhliková Sibírska 17 Bratislava
   28.08.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   29.05.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Vídenská 99 Brno Česká republika
   09.04.1997Nové sidlo:
   Milana Pišúta 1 Bratislava 841 07
   08.04.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   25.04.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   24.04.1996Zrušené sidlo:
   Sibírska 17 Bratislava 831 02
   08.03.1994Nové obchodné meno:
   SURFIN Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 17 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovnie obchodu
   sprostredkovnie výkonu služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   ekologicky čistá povrchová úprava materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Vídenská 99 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Náhliková Sibírska 17 Bratislava