Vytvořte fakturu

DREVOCOMERC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DREVOCOMERC
IČO 31368565
TIN 2020345877
DIČ SK2020345877
Datum vytvoření 16 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVOCOMERC
Staré Grunty 202
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 410 647 €
Zisk 3 315 €
Kapitál 51 700 €
Vlastní kapitál 24 441 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265425205
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 47,239
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 172
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 172
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 172
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,382
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,231
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,153
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,153
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,078
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,139
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,377
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,762
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 685
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 685
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,239
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,756
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,138
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,138
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,315
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,483
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,317
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,827
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,827
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,490
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 410,647
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 410,647
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 410,647
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 404,338
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 379,482
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,304
D. Služby (účtová skupina 51) 21,838
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 417
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 417
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 20
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 122
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,023
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,882
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,771
2. Ostatní náklady (562A) 1,771
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,880
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,429
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,114
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,114
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,315
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368565 TIN: 2020345877 DIČ: SK2020345877
 • Sídlo: DREVOCOMERC, Staré Grunty 202, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04 16.03.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mirko Strelec 6 639 € (100%) Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2003Nové sidlo:
   Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.03.1994
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   DREVOCOMERC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 12 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava