Vytvořte fakturu

Inter Data Software - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Inter Data Software
IČO 31368611
TIN 2020329575
DIČ SK2020329575
Datum vytvoření 15 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Inter Data Software
Prešovská 39
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 278 €
Zisk 3 538 €
Kapitál 16 693 €
Vlastní kapitál 816 €
Kontaktní informace
Email idssoftware@stonline.sk
Telefon(y) +421255567226
Fax(y) 0255567226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,739
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,739
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,739
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,099
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,900
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,333
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,291
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,838
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,516
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,662
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,538
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,322
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,699
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,623
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,218
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 391
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,326
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 688
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,278
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,703
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,392
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,183
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,677
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,497
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,896
C. Služby (účtová skupina 51) 7,386
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,466
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 436
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,237
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 95
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,664
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,601
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,316
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 104
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,498
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,538
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368611 TIN: 2020329575 DIČ: SK2020329575
 • Sídlo: Inter Data Software, Prešovská 39, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01 19.12.1995
  Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01 09.10.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Kováč 3 320 € (50%) Belinského 15 Bratislava 851 01
  Anna Kováčová 3 320 € (50%) Belinského 15 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2000Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   09.10.1997Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 05
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   07.08.1996Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 05
   06.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01
   15.03.1994Nové obchodné meno:
   Inter Data Software spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizovné spracovanie dát
   nákup, predaj a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava 851 01