Vytvořte fakturu

PUKMP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název PUKMP
IČO 31368638
TIN 2020292318
DIČ SK2020292318
Datum vytvoření 18 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUKMP
Röntgenova 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 100 142 €
Zisk 196 890 €
Kapitál 12 759 536 €
Vlastní kapitál 1 095 628 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233333127
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,494,050
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,830,907
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,814,400
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 420,817
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,389,638
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,745
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,200
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 16,507
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,507
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 550,100
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,889
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,889
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 129,727
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 116,262
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 116,262
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,966
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,499
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 418,484
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,756
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 416,728
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 113,043
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,706
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 109,337
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,494,050
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,066,330
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,774
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 850,150
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,009
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,009
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 11,507
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 11,507
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,890
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,164,314
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,076,298
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 233,030
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,843,268
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,076,684
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 343,061
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 343,061
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90,789
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 642,834
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,332
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,332
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 263,406
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,438
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 235,265
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,703
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,035,447
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,100,142
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,035,447
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,703
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,992
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,609,047
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 297,702
D. Služby (účtová skupina 51) 492,985
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 44,955
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 723,706
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 723,706
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 36,204
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,495
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 491,095
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,244,760
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,966
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 3,966
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 3,966
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 247,295
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 246,182
2. Ostatní náklady (562A) 246,182
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,113
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -243,329
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 247,766
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 50,876
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 90,789
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -39,913
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 196,890
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017