Vytvořte fakturu

PUKMP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PUKMP
IČO 31368638
TIN 2020292318
DIČ SK2020292318
Datum vytvoření 18 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUKMP
Röntgenova 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 055 893 €
Zisk 196 984 €
Kapitál 12 759 536 €
Vlastní kapitál 1 095 628 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233333127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,963,714
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,536,645
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,527,402
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 420,817
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,100,287
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,098
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,200
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,243
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,243
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,504
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 683
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 139,977
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 137,499
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,499
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,478
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 149,844
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,241
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 146,603
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 136,565
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,693
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 132,872
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,963,714
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,059,160
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,774
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 850,150
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,009
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,009
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 4,243
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 4,243
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,984
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,633,883
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,787,504
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 253,364
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,496,115
12. Odložený daňový závazek (481A) 38,025
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 832,569
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 204,397
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,397
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625,292
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,810
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,810
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 270,671
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 252,968
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,703
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,055,893
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,055,893
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,038,054
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,938
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,901
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,541,630
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 312,273
D. Služby (účtová skupina 51) 458,275
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40,066
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 721,736
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 721,736
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,778
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,058
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 514,263
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,267,506
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 364
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 364
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 364
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285,072
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 283,249
2. Ostatní náklady (562A) 283,249
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,823
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -284,708
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 229,555
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,571
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 29,691
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 196,984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368638 TIN: 2020292318 DIČ: SK2020292318
 • Sídlo: PUKMP, Röntgenova 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 26.04.2007
  Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 26.04.2007
  Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 26.04.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  EP REAL, s. r. o. 3 387 € (50%) Bratislava 821 02
  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. 3 387 € (50%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2013Noví spoločníci:
   EP REAL, s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   08.01.2013Zrušeny spoločníci:
   ABC KLÍMA s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   30.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   08.10.2009Nové sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom
   Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   07.10.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Zrušeny spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   26.06.2009Noví spoločníci:
   ABC KLÍMA s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   25.06.2009Zrušeny spoločníci:
   PPM - IMMO s. r. o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   03.06.2009Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   PPM - IMMO s. r. o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   02.06.2009Zrušeny spoločníci:
   PPM - IMMO s.r.o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 04
   Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 26.04.2007
   17.11.2007Noví spoločníci:
   PPM - IMMO s.r.o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   16.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   22.05.2007Nové obchodné meno:
   PUKMP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 26.04.2007
   21.05.2007Zrušené obchodné meno:
   A.M.TRADING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   26.04.2007Noví spoločníci:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01
   25.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisová 16 Bratislava
   04.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisová 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 04
   03.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   03.11.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   18.03.1994Nové obchodné meno:
   A.M.TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava