Vytvořte fakturu

I.P.R. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I.P.R.
IČO 31368735
TIN 2020292417
DIČ SK2020292417
Datum vytvoření 21 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.P.R.
Bosákova 4
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 284 366 €
Zisk 573 798 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,730,582
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 594,945
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 274,045
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 268,089
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,956
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 320,900
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 320,900
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,134,206
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 886,426
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 735,842
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 735,842
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 145,484
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,247,780
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,302,468
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -54,688
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,431
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,431
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,730,582
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,361,358
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 5,113
2. Ostatní fondy (427, 42X) 5,113
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 775,476
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 775,476
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 573,798
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,099,446
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 162,647
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 935,946
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 784,244
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 784,244
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,505
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,794
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,403
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 853
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 853
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 269,778
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 269,778
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,282,532
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,284,366
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,001
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,282,532
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,516,779
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 21,506
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 141,207
D. Služby (účtová skupina 51) 2,048,874
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 233,559
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 170,133
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,514
4. Sociální náklady (527, 528) 5,912
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,850
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 67,216
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 67,216
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,567
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 767,587
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,071,946
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,393
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 25,115
2. Ostatní náklady (562A) 25,115
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,278
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,391
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 736,196
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 162,398
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 162,398
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 573,798
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368735 TIN: 2020292417 DIČ: SK2020292417
 • Sídlo: I.P.R., Bosákova 4, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06 28.03.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tomáš Jung 6 639 € (100%) Záhorácka 30 Gajary 900 61
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2014Noví spoločníci:
   Tomáš Jung Záhorácka 30 Gajary 900 61
   03.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   28.03.2001Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   27.03.2001Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 34 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   09.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   08.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   30.05.1994Nové predmety činnosti:
   ekologické práce
   údržba komunikácii
   predaj a prenájom motorových vozidiel a karavanov
   opravy motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností a činnosti s ním spojené
   21.03.1994Nové obchodné meno:
   I.P.R., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 34 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu;
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamy a poradenstvo;
   konferenčný servis;
   personálne poradenstvo;
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie;
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04