Vytvořte fakturu

NIFE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NIFE
IČO 31368948
TIN 2020870412
DIČ SK2020870412
Datum vytvoření 29 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIFE
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 113 823 €
Zisk 2 036 €
Kapitál 857 902 €
Vlastní kapitál 451 484 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911900679
Mobile(y) 0910999060, 0911900679
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 836,634
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 790,260
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 190,886
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 98,903
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,655
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 599,374
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 79,094
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 520,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,090
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,913
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,913
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,913
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,177
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 494
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,683
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 284
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 836,634
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 453,520
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 444,844
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 444,844
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,036
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,076
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 540
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 540
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 80,945
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,900
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,900
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 643
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 377
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,025
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,591
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,591
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 300,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 38
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 38
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 113,640
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 113,823
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 113,640
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 183
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 106,581
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,075
D. Služby (účtová skupina 51) 38,698
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,738
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,158
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,481
4. Sociální náklady (527, 528) 1,099
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,014
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,053
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,053
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,050
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,953
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,242
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,867
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,909
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,909
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,909
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,436
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,000
2. Ostatní náklady (562A) 9,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 436
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,527
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,715
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,679
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,679
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,036
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368948 TIN: 2020870412 DIČ: SK2020870412
 • Sídlo: NIFE, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04 02.12.1996
  Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava 02.12.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Marián Šolty 3 254 € (49%) Na Sitine 17 Bratislava 841 04
  PhDr. Eduard Šebo 3 386 € (51%) Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2013Noví spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 02.12.1996
   12.09.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   27.08.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Eduard Šebo Kuklovská 90 Bratislava 841 04
   26.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárstva, vinohradníctva, zdravotníctva a farmaceutickej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti potravinárstva, vinohradníctva, zdravotníctva a farmaceutickej techniky
   Noví spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   02.12.1996Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   01.12.1996Zrušené sidlo:
   Nitrianska 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   29.03.1994Nové obchodné meno:
   NIFE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava