Vytvořte fakturu

PCC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PCC
IČO 31368981
TIN 2020292362
DIČ SK2020292362
Datum vytvoření 23 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PCC
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 249 917 €
Zisk -72 747 €
Kapitál 1 462 089 €
Vlastní kapitál 595 116 €
Kontaktní informace
Email vyskocova@pcc.sk
Telefon(y) 0243330869, 0243338008, 0903417783
Mobile(y) 0903417783
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 731,373
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 725,373
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 56,084
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 624,111
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 212,476
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 409,157
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,478
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,387,484
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 522,301
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 26,539
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 561,869
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -72,747
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 865,183
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 29,183
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 521,566
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 314,434
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,896
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,904
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,990
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 275,644
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 249,917
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 296
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 244,347
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,274
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 309,696
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,425
C. Služby (účtová skupina 51) 163,801
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,864
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,182
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 81,006
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,418
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -59,779
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,417
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5,004
X. Úrokové výnosy (662) 5,004
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 17,972
M. Úrokové náklady (562) 15,278
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,694
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,968
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -72,747
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -72,747
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31368981 TIN: 2020292362 DIČ: SK2020292362
 • Sídlo: PCC, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02 05.09.1997
  Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02 15.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Boris Vyskoč 3 386 € (51%) Planét 17 Bratislava 821 02
  Danuša Vyskočová 3 254 € (49%) Planét 17 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.06.2012Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   28.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.12.2009
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02
   Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 05.09.1997
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.1997
   07.04.2004Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   06.04.2004Zrušené sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 01
   31.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   očná optika
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   obstarávanie služieb za účelom správy bytového a nebytového fondu a činností spojených s prevádzkou a údržbou nehnuteľností
   30.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   očná optika
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   11.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.1997
   10.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   05.02.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   18.12.1997Nové predmety činnosti:
   očná optika
   05.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   TOPSTAV, spol. s r.o., Tomášikova 30 Bratislava
   Michael Francis Weldon Walshe Hotham Road 83 London SW 15 IQW Veľká Británia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Patrícia Procházková Romanova 38 Bratislava
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   23.03.1994Nové obchodné meno:
   PCC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   TOPSTAV, spol. s r.o., Tomášikova 30 Bratislava
   Michael Francis Weldon Walshe Hotham Road 83 London SW 15 IQW Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Patrícia Procházková Romanova 38 Bratislava
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava