Vytvořte fakturu

SYSTEMPro - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název SYSTEMPro
IČO 31369090
TIN 2020304396
Datum vytvoření 29 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYSTEMPro
Talichova 2
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 398 €
Zisk 9 517 €
Kapitál 13 287 €
Vlastní kapitál 11 997 €
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,193
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,193
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,193
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,793
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,793
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,986
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,514
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 729
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,629
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,517
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,472
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,972
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,751
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 221
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,398
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,398
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,133
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,246
C. Služby (účtová skupina 51) 3,713
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 64
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,099
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,265
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,439
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 61
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -61
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,204
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,687
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,517
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016