Vytvořte fakturu

POINTS SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POINTS SLOVENSKO
IČO 31369146
TIN 2020292373
DIČ SK2020292373
Datum vytvoření 29 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POINTS SLOVENSKO
Drotárska 15
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 316 612 €
Zisk 3 770 €
Kapitál 292 958 €
Vlastní kapitál 82 190 €
Kontaktní informace
Email obchod@points.sk
webové stránky http://www.uvexsports.sk;http://www.points.sk
Telefon(y) +421253419904, +421253637496, +421253637497
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,859
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,859
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,859
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,623
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,582
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,680
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,043
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 203,482
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 85,961
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,399
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 72,153
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,770
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,521
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,477
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 17,039
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 73,380
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 67,208
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,278
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,894
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 777
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,848
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 316,612
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 276,299
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,920
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,023
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 370
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 302,768
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 191,763
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,297
C. Služby (účtová skupina 51) 51,758
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 41,063
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 523
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,953
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 483
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,928
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,844
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,401
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,927
M. Úrokové náklady (562) 6,125
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 66
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,736
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,926
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,918
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,148
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,770
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369146 TIN: 2020292373 DIČ: SK2020292373
 • Sídlo: POINTS SLOVENSKO, Drotárska 15, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jana Velgosová Drotárska 17 Bratislava 811 04 27.11.2007
  Ing. Štefan Velgos Drotárska 17 Bratislava 811 04 07.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jana Velgosová 3 319 € (50%) Drotárska 17 Bratislava 811 04
  Ing. Štefan Velgos 3 319 € (50%) Drotárska 17 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   10.02.2011Nové sidlo:
   Drotárska 15 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Velgos Drotárska 17 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Velgos Drotárska 17 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.12.2010
   09.02.2011Zrušené sidlo:
   Drotárska 45 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   12.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jana Velgosová Drotárska 17 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Velgosová Drotárska 17 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 27.11.2007
   11.12.2007Zrušeny spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   28.06.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   výroba a servis športových potrieb
   požičovňa športových potrieb a príslušenstva
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom automobilov a prívesov
   Noví spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.2002Zrušeny predmety činnosti:
   servis športových potrieb
   nákup a predaj strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   servis strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Břetislav Pivoda Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska 17 Bratislava
   19.03.1999Noví spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   29.03.1994Nové obchodné meno:
   POINTS SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska 45 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servis športových potrieb
   nákup a predaj strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   servis strojárskeho /spotrebného/ tovaru
   Noví spoločníci:
   POINTS a.s. Nad Prímaskou 15 Praha 10 Česká republika
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kocian Drotárska 45 Bratislava
   Ing. Břetislav Pivoda Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska 17 Bratislava