Vytvořte fakturu

CITYPHARM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CITYPHARM
IČO 31369154
TIN 2020873756
DIČ SK2020873756
Datum vytvoření 09 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITYPHARM
Pri Šajbách 34
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 417 364 €
Zisk -4 950 €
Kapitál 214 159 €
Vlastní kapitál 17 324 €
Kontaktní informace
Email lekaren.calendula@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0245955546, 0252636604, 0252636606
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 172,921
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,789
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,789
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,789
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,200
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 86,833
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 86,833
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,742
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,030
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,030
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 712
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 664
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 664
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,961
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,575
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,386
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 932
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 932
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 172,921
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,374
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,021
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,021
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,950
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,547
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,447
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,722
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,725
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 68,864
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,196
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,830
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,830
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,911
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,741
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,628
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,086
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,714
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,714
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 417,324
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 417,364
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 405,324
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,963
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 295,982
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,779
D. Služby (účtová skupina 51) 32,727
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,957
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,353
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,345
4. Sociální náklady (527, 528) 2,259
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 602
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,435
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,435
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,481
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,401
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 82,836
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,304
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,304
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,695
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,231
2. Ostatní náklady (562A) 7,231
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,464
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,391
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,990
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369154 TIN: 2020873756 DIČ: SK2020873756
 • Sídlo: CITYPHARM, Pri Šajbách 34, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03 07.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Peter Dávid 6 639 € (100%) Kostlivého 6 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2006Nové sidlo:
   Pri Šajbách 34 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   11.12.2006Zrušené sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej osvety
   02.12.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   02.11.1995Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   01.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   23.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   09.03.1994Nové obchodné meno:
   CITYPHARM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja toavarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej osvety
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03