Vytvořte fakturu

RELIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RELIA
IČO 31369308
TIN 2020315506
DIČ SK2020315506
Datum vytvoření 31 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELIA
Trnavská 80
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 228 493 €
Zisk 2 256 €
Kapitál 96 286 €
Vlastní kapitál 10 595 €
Kontaktní informace
Email relia@post.sk
webové stránky http://www.porada.sk
Telefon(y) +421244373520
Mobile(y) +421911233288, +421911233878
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 41,060
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 41,060
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,060
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,060
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 21,496
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,597
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64,210
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,044
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 143,120
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,851
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 511
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,146
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,256
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,269
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 86,941
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,148
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 663
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 229
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,884
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,372
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,180
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 228,493
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,789
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 199,684
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,020
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 218,557
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 11,803
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,695
C. Služby (účtová skupina 51) 164,861
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,523
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 200
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 29,337
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 138
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,936
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,114
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 775
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 775
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,377
M. Úrokové náklady (562) 4,084
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,293
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,602
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,334
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,078
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,256
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369308 TIN: 2020315506 DIČ: SK2020315506
 • Sídlo: RELIA, Trnavská 80, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alena Mihálová Široká 9 Bratislava 831 07 27.06.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Jozef Mihál 6 772 € (100%) Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Mihálová Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 27.06.2010
   06.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   06.02.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   05.02.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 31.03.1994
   16.11.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 31.03.1994
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1994
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 31.03.1994
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1994
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 31.03.1994
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   13.04.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   31.03.1994Nové obchodné meno:
   RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská 80 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva, elektrotechniky a strojárenstva
   organizovanie sympózií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   nákup, predaj, sprostredkovanie, vývoz a dovoz spotrebného a priemyselného tovaru okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku /nevzťahuje sa na činnosť podľa autorského záko- na/
   poradenstvo - konzultačná a lektorská či- nnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou