Vytvořte fakturu

NOVBYT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NOVBYT
IČO 31369332
TIN 2020333711
DIČ SK2020333711
Datum vytvoření 25 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVBYT
Hálkova 11
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 017 688 €
Zisk 209 352 €
Kapitál 13 860 623 €
Vlastní kapitál 321 829 €
Kontaktní informace
Email info@novbyt.sk
webové stránky http://www.novbyt.sk
Telefon(y) +421244459715, +421244250680, +421244459717
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,112,459
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 151,619
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 151,619
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,778
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 59,018
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 823
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,771,048
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 96
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 96
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,743,844
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,454,762
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,454,762
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,074
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,287,008
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,027,108
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,677
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,024,431
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 189,792
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,257
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 186,535
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,112,459
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,998
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 133
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,352
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,756,161
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,942,928
6. Long-term advance payments received (475A) 3,942,111
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 451
12. Odložený daňový závazek (481A) 366
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,987,490
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,856,991
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,801,313
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,801,313
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,446
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,670
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,493
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,069
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,735
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,735
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,950,017
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 110,300
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 110,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,007,831
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,017,688
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,007,831
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,757
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,747,358
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,965,107
D. Služby (účtová skupina 51) 225,822
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 502,924
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 383,774
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 108,315
4. Sociální náklady (527, 528) 10,835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 40,706
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 40,706
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,480
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 270,330
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 816,902
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,462
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,462
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,431
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 268,899
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 59,547
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 63,592
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,045
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,352
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369332 TIN: 2020333711 DIČ: SK2020333711
 • Sídlo: NOVBYT, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 30.12.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Kysucký 33 194 € (100%) Vajnorská 51 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   30.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   31.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   21.07.2005Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   20.07.2005Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   28.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba tepla, rozvod tepla
   04.03.1999Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   03.03.1999Zrušené sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   25.03.1994Nové obchodné meno:
   NOVBYT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe, predaji a výmene nehnuteľností
   poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti správy, prevádzky a prevodu nehnuteľností vrátane vykúrovacích zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva na zákazku
   sprostredkovanie tepelnej energie a tepelnej úžitkovej vody
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava