Vytvořte fakturu

DAVE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název DAVE
IČO 31369456
TIN 2020326165
DIČ SK2020326165
Datum vytvoření 08 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVE
Kaplinská 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 118 908 €
Zisk -4 138 €
Kapitál 19 609 €
Vlastní kapitál -17 666 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255410780, 0917698945
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 184
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,734
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,494
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,763
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,477
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,918
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,805
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 15,031
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 15,031
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,049
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -37,747
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,138
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,723
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 519
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,204
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,432
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,029
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,818
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,925
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 118,908
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 118,900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 121,363
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,881
C. Služby (účtová skupina 51) 62,218
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 45,616
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,656
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,285
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,707
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,455
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,801
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 723
M. Úrokové náklady (562) 575
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 148
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -723
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,178
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,138
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31369456 TIN: 2020326165 DIČ: SK2020326165
 • Sídlo: DAVE, Kaplinská 12, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 08.04.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Polakovič 3 320 € (50%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Edita Mikulová Záhradná 857/39 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Mikulová Záhradná 857/39 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 08.04.1994
   02.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1994
   21.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 08.04.1994
   07.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1994
   06.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava Vznik funkcie: 08.04.1994
   23.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.04.1994
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 08.04.1994
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava Vznik funkcie: 08.04.1994
   22.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   06.06.1997Noví spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   05.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   10.04.1995Nové sidlo:
   Svätoplukova 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   09.04.1995Zrušené sidlo:
   Kopčianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   08.04.1994Nové obchodné meno:
   DAVE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   Noví spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava