Vytvořte fakturu

DataAudit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DataAudit
IČO 31369464
TIN 2020913125
DIČ SK2020913125
Datum vytvoření 16 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DataAudit
Irkutská 16/A
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 867 €
Zisk -21 357 €
Kapitál 136 659 €
Vlastní kapitál 27 981 €
Kontaktní informace
Email harumova@gmail.com
Telefon(y) +421262528211
Mobile(y) +421905517779
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 118,638
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 97,184
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 97,184
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,910
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,274
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,330
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,086
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 307
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 307
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 691
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,244
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 669
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,575
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 124
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,638
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,624
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,677
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,677
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,357
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,859
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,726
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,597
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 129
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,327
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 367
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 367
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 93,806
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 155
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,433
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,867
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,433
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,434
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,196
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,354
D. Služby (účtová skupina 51) 8,413
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 825
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,604
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,604
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,329
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,334
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 57
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -20,397
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369464 TIN: 2020913125 DIČ: SK2020913125
 • Sídlo: DataAudit, Irkutská 16/A, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 15.02.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 6 639 € (100%) Irkutská 16/A Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.02.2008Nové sidlo:
   Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   14.02.2008Zrušené sidlo:
   Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   DataAudit, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa zákona 73/92 Zb.
   automatizované spracovanie dát
   účtovný poradca
   ekonomický a organizačný poradca
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04