Vytvořte fakturu

DS Company - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název DS Company
IČO 31369481
TIN 2020839744
DIČ SK2020839744
Datum vytvoření 15 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DS Company
Lermontovova 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 306 €
Zisk 5 143 €
Kapitál 33 816 €
Vlastní kapitál 22 227 €
Kontaktní informace
Email beneovad@gmail.com
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 48,593
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 48,593
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,593
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,094
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,262
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 343
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,291
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 99,687
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,502
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 355
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 35,365
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,143
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,185
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,710
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,409
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 174
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,139
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,096
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 66
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,306
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 51,306
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,996
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,681
C. Služby (účtová skupina 51) 17,146
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,642
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,861
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,704
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,962
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,310
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,479
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,437
M. Úrokové náklady (562) 1,284
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 153
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,435
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,875
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,732
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,143
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016