Vytvořte fakturu

LICHARDUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LICHARDUS
IČO 31369529
TIN 2020292395
DIČ SK2020292395
Datum vytvoření 18 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LICHARDUS
Šípová 6
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 969 €
Zisk -21 €
Kapitál 1 925 €
Vlastní kapitál -1 920 €
Kontaktní informace
Email lichardus@t-zones.sk
webové stránky http://www.lichardus.sk
Mobile(y) +421903708013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,792
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,457
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,452
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,431
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 335
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 335
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,792
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,941
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,224
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 91,783
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -101,007
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,733
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 362
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 362
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,105
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,479
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,479
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,383
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 243
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 266
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 266
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,969
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,969
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,969
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,860
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,560
D. Služby (účtová skupina 51) 1,655
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 239
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 406
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,754
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -170
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 939
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369529 TIN: 2020292395 DIČ: SK2020292395
 • Sídlo: LICHARDUS, Šípová 6, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Lichardus Šípová 6 Bratislava 17.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Lichardus 6 640 € (100%) Šípová 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Šípová 6 Bratislava
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Vajnorská 51 Bratislava
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   17.04.1997Nové sidlo:
   Šípová 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Lichardus Šípová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   16.04.1997Zrušené sidlo:
   Živnostenská 4 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   18.03.1994Nové obchodné meno:
   LICHARDUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Živnostenská 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba iného kovového tovaru a iných výrobkov z dreva
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb vrátane údržby a opráv
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Vajnorská 51 Bratislava
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava