Vytvořte fakturu

ROBEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROBEX
IČO 31369553
TIN 2020344227
DIČ SK2020344227
Datum vytvoření 06 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROBEX
Studenohorská 14
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 443 551 €
Zisk 49 233 €
Kapitál 139 587 €
Vlastní kapitál 5 377 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248291464
Fax(y) 0248291595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,832
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 38,392
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 332
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 153,496
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 221,832
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,611
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,395
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,233
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 167,221
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 165,311
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 88,461
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,015
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,186
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,649
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 443,551
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 443,551
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 379,935
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 304,392
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,445
C. Služby (účtová skupina 51) 48,401
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,654
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 172
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,616
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,313
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 15
X. Úrokové výnosy (662) 15
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 588
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 588
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -573
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 63,043
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,810
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 49,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015