Vytvořte fakturu

HELIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HELIX
IČO 31369570
TIN 2020839755
DIČ SK2020839755
Datum vytvoření 08 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELIX
Líščie Nivy 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 870 €
Zisk -4 378 €
Kapitál 142 298 €
Vlastní kapitál 141 691 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265412770
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 138,843
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 98,559
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 98,559
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 62,917
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,801
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,308
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,254
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 121
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 121
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,933
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,711
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,222
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 976
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 976
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 138,843
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,313
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 135,051
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 135,051
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,378
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,530
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,530
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 372
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,158
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,872
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,870
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,870
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,249
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,712
D. Služby (účtová skupina 51) 2,992
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 674
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 674
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 678
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,379
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -834
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,418
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,378
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015