Vytvořte fakturu

Danubia Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název Danubia Invest
IČO 31369596
TIN 2020854561
DIČ SK2020854561
Datum vytvoření 11 Duben 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Danubia Invest
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 904 €
Zisk -218 176 €
Kapitál 3 829 540 €
Vlastní kapitál 3 690 324 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265412072, 0265412084, 0915570600
Mobile(y) 0915570600
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,268,377
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,004,415
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,857,960
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,857,960
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,146,455
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,146,455
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 263,852
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 255,882
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 185,977
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 151,321
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,656
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 51,160
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,745
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,970
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,060
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,910
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 110
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 110
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,268,377
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,194,962
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,679,790
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,679,790
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 936,621
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 936,621
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,203,273
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,203,273
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -218,176
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,415
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,091
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,791
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,300
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,336
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,205
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,054
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,151
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,541
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,326
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,264
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,988
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 37,904
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,904
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,094
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,810
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,757
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,094
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,097
D. Služby (účtová skupina 51) 232,702
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,243
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 104
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,517
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -216,853
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -213,989
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 379
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 378
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -363
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -217,216
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -218,176
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016