Vytvořte fakturu

BIELO - TEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Obchodní název BIELO - TEX
IČO 31369812
TIN 2020292428
DIČ SK2020292428
Datum vytvoření 12 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIELO - TEX
Obchodná 68
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 147 605 €
Zisk 71 152 €
Kapitál 1 029 221 €
Vlastní kapitál 979 523 €
Kontaktní informace
Email erajnakowa@terranova-on-line.com
Telefon(y) 0252631719, 0252731719
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 399,813
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 178,720
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 178,720
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 168,615
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 220,835
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,652
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,652
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,057
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,588
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,345
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,243
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,469
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 188,126
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 73
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 188,053
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 258
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 258
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 399,813
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 310,958
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 163,460
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 163,460
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 76,346
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,152
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,855
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 58
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 58
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,131
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 105
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 97
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 67
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,862
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,666
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,666
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 69,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 69,000
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 147,518
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 147,605
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 147,518
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 87
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,072
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 480
D. Služby (účtová skupina 51) 26,464
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,208
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,628
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 572
4. Sociální náklady (527, 528) 8
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 683
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,833
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,833
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,404
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,533
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120,574
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,414
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,414
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,414
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 555
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 555
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,859
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,392
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,240
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24,037
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,797
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,152
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017
 • IČO :31369812 TIN: 2020292428 DIČ: SK2020292428
 • Sídlo: BIELO - TEX, Obchodná 68, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Fiorella Bellini Jugoslávská 23 Brno 613 00 Česká republika 01.01.2017
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  T&M PROPERTIES S.P.A. 5 000 € (100%) Rimini 479 24 Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Fiorella Bellini Jugoslávská 23 Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2017
   13.02.2013Noví spoločníci:
   T&M PROPERTIES S.P.A. Via Coriano, Grosrimini, Centro Direzionale Est 5 Rimini 479 24 Talianska republika
   05.11.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   10.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.2003Nové sidlo:
   Obchodná 68 Bratislava 811 06
   23.06.2003Nové obchodné meno:
   BIELO - TEX, spol. s r.o.
   12.04.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj obchodného tovaru s textilom a odevami - veľkoobchod a maloobchod, reklamná činnosť spojená s predmetom podnikania