Vytvořte fakturu

ŠPEDSERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠPEDSERVIS
IČO 31369839
TIN 2020314076
DIČ SK2020314076
Datum vytvoření 13 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠPEDSERVIS
Pri Suchom Mlyne 21
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 857 589 €
Zisk 24 121 €
Kapitál 2 331 121 €
Vlastní kapitál 161 194 €
Kontaktní informace
Email spedservis@spedservis.sk
webové stránky http://www.spedservis.sk
Telefon(y) +421254792101, +421254792138, +421259207011, +421259207012, +421254792139, +421248206114
Mobile(y) +421911611783
Fax(y) 0259207021, 0259207013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,808,310
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 254,666
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 254,666
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,591
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 107,500
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 96,381
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 33,194
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,535,820
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 102,816
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 290
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 102,526
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,123,550
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,096,090
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,096,090
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,460
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 175,060
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 175,060
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 134,394
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,551
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 132,843
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,824
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,753
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,071
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,808,310
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,651
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 60,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 34,016
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 34,016
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,121
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,653,659
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 354
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 354
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 971,968
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 946,376
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 946,376
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,292
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,856
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,344
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 681,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 681,183
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 154
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,765,695
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,857,589
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,341
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,733,354
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,583
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 76,311
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,826,390
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,390
D. Služby (účtová skupina 51) 7,485,179
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 191,904
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 138,348
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,414
4. Sociální náklady (527, 528) 5,142
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,134
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,273
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,273
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,519
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,883
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,199
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 187,018
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64,955
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 51,370
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 10,846
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 10,846
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 462
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 462
XII. Kurzové zisky (663) 2,277
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64,110
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 46,500
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,745
2. Ostatní náklady (562A) 7,745
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,678
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 727
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,460
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 845
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,044
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,923
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,923
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,121
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369839 TIN: 2020314076 DIČ: SK2020314076
 • Sídlo: ŠPEDSERVIS, Pri Suchom Mlyne 21, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Marčík Muškátová 40 Bratislava 821 01 26.02.2009
  Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02 05.03.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Strapec 33 194 € (100%) Račianska 39 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Marčík Muškátová 40 Bratislava 821 01
   25.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Marčík Rybničná 61 Bratislava 831 07
   14.03.2007Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.03.2007
   13.03.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava 821 04
   26.11.2002Nové predmety činnosti:
   colná deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   služby v oblasti logistiky
   poradenská činnosť v oblasti vybavovania colnej deklarácie
   skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   25.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   12.09.2002Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 21 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava 821 04
   Ing. Miroslav Marčík Rybničná 61 Bratislava 831 07
   11.09.2002Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Marčík Rovniakova 18 Bratislava
   20.07.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   04.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Marčík Rovniakova 18 Bratislava
   03.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   10.01.1997Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   09.01.1997Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   22.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   21.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   06.05.1996Noví spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   05.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, akciová spločnosť Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   15.03.1996Nové predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   J.M.D. Varial spol. s r.o. Smrečianska 29 Bratislava
   29.03.1995Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   pozemná doprava tovaru
   verejná cestná nákladná doprava
   28.03.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti špedičných služieb a poradenská činnosť
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Petrimex, akciová spločnosť Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   J.M.D. Varial spol. s r.o. Smrečianska 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava