Vytvořte fakturu

VIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.02.2016
Basic information
Obchodní název VIMEX
Stav V likvidaci
IČO 31369871
TIN 2020932166
Datum vytvoření 11 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIMEX
Hraničná 45
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 437 €
Zisk -1 459 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948325733, +421948458887, +421948441911
Date of updating data: 05.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,859
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 94
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,661
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,859
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,685
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 505
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,459
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,174
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,174
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,014
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155
Date of updating data: 05.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,437
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 277
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,160
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,302
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 268
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 480
C. Služby (účtová skupina 51) 399
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 135
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 290
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 634
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 634
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -634
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -499
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,459
Date of updating data: 05.02.2016
Date of updating data: 05.02.2016