Vytvořte fakturu

TECHNOTRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TECHNOTRADING
IČO 31369880
TIN 2020333733
DIČ SK2020333733
Datum vytvoření 13 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOTRADING
Mudrochova 2
83527
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 971 554 €
Zisk 72 060 €
Kapitál 812 741 €
Vlastní kapitál 531 650 €
Kontaktní informace
Email ttsk@technotrading.sk
webové stránky http://www.technotrading.sk
Telefon(y) +421244885063
Fax(y) 0244887758, 0244885063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 603,549
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,661
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,661
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,661
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 575,688
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 74,017
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 638
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,970
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 66,940
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,469
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 277,884
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 258,379
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258,379
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,505
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 223,787
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,357
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 221,430
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,200
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,200
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 603,549
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 466,445
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,594
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 24,375
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 24,375
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 331,159
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 331,159
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,060
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,104
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,441
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,441
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 113,247
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,251
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,251
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 203
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,208
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,092
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,438
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,416
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,416
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 969,683
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 971,554
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 540,854
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 425,859
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,970
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,871
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,361
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 446,684
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,550
D. Služby (účtová skupina 51) 182,447
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 216,125
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 155,987
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,349
4. Sociální náklady (527, 528) 5,789
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,221
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,179
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,179
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,155
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,193
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,002
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 81
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 81
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 806
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 306
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 500
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -701
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,492
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,432
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,432
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,060
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369880 TIN: 2020333733 DIČ: SK2020333733
 • Sídlo: TECHNOTRADING, Mudrochova 2, 83527, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Slavomír Pôbiš Úžiny 1 Bratislava 17.10.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  HYDROTECH, a.s. 16 597 € (100%) Vinosady 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.07.2012Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   02.07.2012Zrušené sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 834 15
   01.10.2006Noví spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Modranská 153 Vinosady 902 01
   30.09.2006Zrušeny spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Rybničná 40 Bratislava
   17.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Pôbiš Úžiny 1 Bratislava
   16.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   TECHNOTRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 834 15
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   montáž, uvádzanie do prevádzky a servisné opravy strojného zariadenia
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Rybničná 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01