Vytvořte fakturu

JAGR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JAGR
IČO 31369928
TIN 2020839799
DIČ SK2020839799
Datum vytvoření 14 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAGR
Trnavská 70
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 185 401 €
Zisk 9 048 €
Kapitál 567 465 €
Vlastní kapitál -14 977 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244372200, +421253416275
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 446,195
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 442,211
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,061
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,984
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 130,343
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 72,417
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,657
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,065
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 576,538
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,930
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,065
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,014
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,048
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 582,468
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,777
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 579,087
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,537
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,818
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 571,652
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,604
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 185,401
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 185,374
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 170,579
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,395
C. Služby (účtová skupina 51) 24,870
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 60,649
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,926
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 29,079
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 10,289
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 371
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,822
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 127,109
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,169
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,169
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,165
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,657
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,609
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,048
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369928 TIN: 2020839799 DIČ: SK2020839799
 • Sídlo: JAGR, Trnavská 70, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 16.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Mária Pšenková 6 971 € (100%) Havlíčková 26 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.09.2003
   01.08.2006Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.09.2003
   31.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.09.2003
   18.02.2004Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.09.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.09.2003
   17.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 16.09.2003
   19.09.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   29.06.2000Noví spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 16.09.2003
   28.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   12.09.1996Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností - realitná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   11.09.1996Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   14.04.1994Nové obchodné meno:
   JAGR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava