Vytvořte fakturu

ŠVAGRI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠVAGRI
IČO 31369961
TIN 2020333722
DIČ SK2020333722
Datum vytvoření 13 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠVAGRI
Magnetova 2
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 488 €
Zisk 1 776 €
Kapitál 22 089 €
Vlastní kapitál -13 636 €
Kontaktní informace
Email svagri@stonline.sk
webové stránky http://www.svagri.sk
Telefon(y) +421262412815
Mobile(y) +421902465181, +421911723993, +421904091702
Fax(y) 0244873076, 0262412815, 0315526107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,047
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,826
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,871
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,072
3. Výrobky (123) - /194/ 3,197
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,602
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,624
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,463
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,463
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 161
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,331
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,297
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,047
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,860
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,939
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,875
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -61,814
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,776
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,907
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 817
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 817
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,940
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,911
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,911
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,069
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,488
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,488
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 140
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 25,348
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,466
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 121
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,591
D. Služby (účtová skupina 51) 4,327
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,022
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,449
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 297
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 296
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -286
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,736
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31369961 TIN: 2020333722 DIČ: SK2020333722
 • Sídlo: ŠVAGRI, Magnetova 2, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Kiss Hrobákova 38 Bratislava 851 02 25.11.1998
  Zuzana Kissová Hrobákova 38 Bratislava 851 02 31.03.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Kiss 6 639 € (100%) Hrobákova 38 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Kissová Hrobákova 38 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 31.03.2003
   30.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kiss Hrobákova 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Kiss Hrobákova 38 Bratislava 851 02
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Marušák Bedrnova 8 Ostrava 709 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   ŠVAGRI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetova 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   výroba kovov a kovových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Marušák Bedrnova 8 Ostrava 709 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02