Vytvořte fakturu

S and S, obchodná agentúra, export-import - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.02.2016
Basic information
Obchodní název S and S, obchodná agentúra, export-import
IČO 31369979
TIN 2020344183
DIČ SK2020344183
Datum vytvoření 14 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S and S, obchodná agentúra, export-import
Dulovo nám. 898/10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 295 372 €
Zisk 4 420 €
Kapitál 151 780 €
Vlastní kapitál 53 007 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244373590
Date of updating data: 23.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,199
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,699
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,699
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 24,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 124,358
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,039
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,137
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,080
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 154,557
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,734
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,789
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,886
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,420
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 98,823
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,197
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 64,400
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,820
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,098
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,268
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,454
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 62
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,344
Date of updating data: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 295,372
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 294,848
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 524
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 287,210
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,013
C. Služby (účtová skupina 51) 268,720
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,375
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 98
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,254
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -250
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,162
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,115
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2,282
X. Úrokové výnosy (662) 2,282
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,774
M. Úrokové náklady (562) 4,520
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 254
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,492
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,670
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,250
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,420
Date of updating data: 23.02.2016
Date of updating data: 23.02.2016