Vytvořte fakturu

JUB KASTACO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název JUB KASTACO
IČO 31370021
TIN 2020315869
DIČ SK2020315869
Datum vytvoření 13 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUB KASTACO
Stará Vajnorská 17/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 713 464 €
Zisk 40 353 €
Kapitál 951 349 €
Vlastní kapitál 568 773 €
Kontaktní informace
Email jub@jubkastaco.sk
Telefon(y) 0244644533, 0249204611, 0249204614, 0249204616, 0249204618, 0249204620, 0249204621, 0249204622, 0249
Mobile(y) +421907238172
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 827,158
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 66,958
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 66,958
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,427
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,634
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,897
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 759,078
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 59,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 202
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,132
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 606,426
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 204,277
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,277
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 399,953
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,496
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 93,318
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,050
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72,268
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,122
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,122
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,158
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,832
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 288,392
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 288,392
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,353
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,326
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 89
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 89
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 298,684
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -63,343
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -63,343
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 337,224
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,609
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,442
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,950
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 802
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 185,553
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 185,553
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 619,947
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 713,464
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 531,605
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 88,342
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 88,260
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 194
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,063
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 655,770
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 393,024
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 105,193
D. Služby (účtová skupina 51) 95,344
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 49,896
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36,350
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,468
4. Sociální náklady (527, 528) 2,078
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,040
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,694
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,646
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,026
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,026
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,976
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,718
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,365
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,365
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,353
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016
 • IČO :31370021 TIN: 2020315869 DIČ: SK2020315869
 • Sídlo: JUB KASTACO, Stará Vajnorská 17/A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27 31.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Kalinay 6 772 € (100%) Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.09.2016Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 31.03.2010
   27.01.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17/A Bratislava 831 04
   20.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   JUB KASTACO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb