Vytvořte fakturu

Nice Architects - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Nice Architects
IČO 31370101
TIN 2020920891
DIČ SK2020920891
Datum vytvoření 30 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nice Architects
Páričkova 18
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 108 674 €
Zisk 20 859 €
Kapitál 73 539 €
Vlastní kapitál 58 721 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.nicearchitects.sk/
Mobile(y) +421904672530, +421903936446, +421903031920
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 283,922
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 205,955
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 199,986
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 80,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 104,601
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,885
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,969
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 5,969
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76,824
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,333
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,925
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,925
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,400
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57,008
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 491
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 38
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 453
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,143
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,143
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,922
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,580
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,082
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 59,242
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,160
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,859
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,288
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 198,658
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,261
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,535
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 198
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 664
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,630
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,054
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,054
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 108,674
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 108,674
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,583
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,782
D. Služby (účtová skupina 51) 59,257
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,224
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 513
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,797
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,797
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,091
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,635
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 235
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 161
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -232
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,859
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,859
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015