Vytvořte fakturu

GEO 2000 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název GEO 2000
IČO 31370128
TIN 2020345954
DIČ SK2020345954
Datum vytvoření 25 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEO 2000
Studenohorská 49
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 101 846 €
Zisk 23 086 €
Kapitál 165 045 €
Vlastní kapitál 77 622 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264789875
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,295
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,295
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,295
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,719
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 288
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,018
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,103
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,721
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 14,963
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 14,033
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,086
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 293
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 293
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 110
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 135
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 48
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 101,846
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 101,846
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 71,954
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,063
C. Služby (účtová skupina 51) 58,125
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,013
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,695
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,058
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,892
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,658
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 150
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -146
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,746
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,660
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,086
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016