Vytvořte fakturu

AESKULAP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AESKULAP
IČO 31370161
TIN 2020913202
DIČ SK2020913202
Datum vytvoření 18 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AESKULAP
Romanova 22-38
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 753 654 €
Zisk 8 167 €
Kapitál 216 462 €
Vlastní kapitál 34 703 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263829135, 0263839135
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,009
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 73,427
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,883
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,059
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 239,009
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,622
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,832
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,016
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,167
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 216,387
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 338
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 150,365
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 143,155
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,496
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,325
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 389
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 718
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 64,966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 753,654
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 747,740
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,887
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,027
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 740,308
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 632,205
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,007
C. Služby (účtová skupina 51) 22,751
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 70,006
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 589
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,750
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,346
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 87,664
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6,319
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 6,319
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,618
M. Úrokové náklady (562) 4,290
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,328
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,299
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,047
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015