Vytvořte fakturu

Group One Investment - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Group One Investment
IČO 31370217
TIN 2020292307
Datum vytvoření 06 Duben 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Group One Investment
Pod Klepáčom 17
83101
Bratislava
Financial information
Zisk -9 399 €
Kapitál 11 439 327 €
Vlastní kapitál 11 345 105 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244457154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,625,154
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,623,791
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 11,623,791
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,623,791
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,363
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 750
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 750
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 613
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 501
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,625,154
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,335,707
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,308,592
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,554,463
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,245,871
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,399
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,447
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 242,342
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,081
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,120
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,961
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 231,781
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,105
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,991
D. Služby (účtová skupina 51) 6,950
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,991
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,950
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,928
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,730
2. Ostatní náklady (562A) 1,730
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 198
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,928
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,919
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,399
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015