Vytvořte fakturu

ACSS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ACSS
IČO 31370268
TIN 2020309280
DIČ SK2020309280
Datum vytvoření 23 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACSS
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 845 077 €
Zisk 201 940 €
Kapitál 1 687 482 €
Vlastní kapitál 1 257 247 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259324320, 0903447168, 0903447169, 0259324247, 0259324270
Mobile(y) +421903447168, +421903447169, 0903447168
Fax(y) 0259324321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,729,439
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 999,945
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 993,032
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 51,542
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 915,651
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,736
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,103
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,913
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 6,913
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 723,031
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,371
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,371
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 702,581
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,084
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 699,497
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,463
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,463
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,729,439
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,432,842
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,867
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,867
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 51,997
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,973
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,973
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 143,769
2. Ostatní fondy (427, 42X) 143,769
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -492,266
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -492,266
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,479,562
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,479,562
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201,940
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,532
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73,171
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,493
12. Odložený daňový závazek (481A) 69,678
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 214,568
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,167
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,167
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,250
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,338
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,956
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,857
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,793
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,793
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,065
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,065
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 844,935
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 845,077
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 843,117
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 142
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,818
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 561,082
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,932
D. Služby (účtová skupina 51) 140,376
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 157,373
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 115,696
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,954
4. Sociální náklady (527, 528) 4,723
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,771
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 103,649
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 103,649
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,107
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,874
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 283,995
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 597,809
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 204
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 204
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,108
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,320
2. Ostatní náklady (562A) 2,320
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,788
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,840
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 270,155
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 68,215
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 68,745
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -530
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 201,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370268 TIN: 2020309280 DIČ: SK2020309280
 • Sídlo: ACSS, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03 27.10.2005
  Alexander Nagy Lenardova 18 Bratislava 851 01 05.12.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alena Kršáková 3 207 € (8%) Budyšínska 12 Bratislava 831 03
  Jozef Kučerák 35 000 € (87.8%) Štefana Králika 13 Bratislava 841 08
  Alena Šalfalviová 1 660 € (4.2%) Karola Adlera 13 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   správa a údržba bytového a nebytového fondu-obstarávateľská činnosť
   vodoinštalatérstvo
   kurenárstvo
   zámočníctvo
   19.01.2011Noví spoločníci:
   Alena Šalfalviová Karola Adlera 13 Bratislava 841 02
   18.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Alena Paulenková Úžiny 7468/3 Bratislava 831 06
   14.10.2010Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a. s. v likvidácii IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   24.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Adamko Topolčianska 5 Bratislava 851 05
   24.02.2009Noví spoločníci:
   INSTAR a. s. v likvidácii IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Alena Paulenková Úžiny 7468/3 Bratislava 831 06
   23.02.2009Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   24.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Alexander Nagy Lenardova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   17.03.2007Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu-obstarávateľská činnosť
   vodoinštalatérstvo
   kurenárstvo
   zámočníctvo
   12.01.2007Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   09.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.10.2005
   28.06.2005Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Noví spoločníci:
   Jozef Kučerák Štefana Králika 13 Bratislava 841 08
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   16.11.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom a prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (za podmienky, že garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie nejmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností)
   02.06.1997Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   14.03.1997Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   13.03.1997Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   06.12.1996Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   05.12.1996Zrušeny spoločníci:
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Ústav turizmu a.s., IČO: 31 322 387 Odborárske nám. 3 Bratislava 812 07
   22.07.1996Noví spoločníci:
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Ústav turizmu a.s., IČO: 31 322 387 Odborárske nám. 3 Bratislava 812 07
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   16.01.1996Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, nebytových priestorov a garáží
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkov nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Adamko Topolčianska 5 Bratislava 851 05
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   15.01.1996Zrušené sidlo:
   Vavilovova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   opravy karosérií
   údržba a montáž autopríslušenstva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   23.03.1994Nové obchodné meno:
   ACSS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vavilovova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   opravy karosérií
   údržba a montáž autopríslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava