Vytvořte fakturu

SOLUK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLUK
IČO 31370331
TIN 2020341763
DIČ SK2020341763
Datum vytvoření 20 Duben 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLUK
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 258 435 €
Zisk 1 433 €
Kapitál 150 901 €
Vlastní kapitál 43 995 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0907894485
Mobile(y) 0907894485
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 41,297
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 41,297
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,297
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,864
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 60,483
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,692
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 137,161
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,429
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 36,692
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,433
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,732
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,429
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 43,908
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,885
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,035
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,481
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,132
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,237
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 758
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 258,435
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 147,137
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 105,817
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,600
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,881
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 252,103
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 113,543
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,511
C. Služby (účtová skupina 51) 82,580
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,796
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 597
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,476
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,275
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,325
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,332
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,320
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,939
M. Úrokové náklady (562) 3,619
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 286
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,938
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,394
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,433
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31370331 TIN: 2020341763 DIČ: SK2020341763
 • Sídlo: SOLUK, Stará Vajnorská 8, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01 20.04.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jarolím Lukáč 3 320 € (50%) Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
  Ing. Benedikt Laho 3 320 € (50%) Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 8 Bratislava-Nové Mesto 831 04
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.04.1994
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   27.05.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   26.05.1999Zrušeny spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. IČO: 31 332 021 Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. IČO: 31 332 021 Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. Strečnianska 7 Bratislava
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   13.06.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž a kompletizácia sódových a šľachačkových fliaš
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   SOLUK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. Strečnianska 7 Bratislava
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava